python-elinks

python-elinks installs an encoding error handler that uses the same ASCII replacements as ELinks does.

Author: Jakub Wilk

License: GNU General Public License, version 2

Version: 0.3 released on 2010-11-12

Example:
>>> import elinks
>>> s = u'Różowy słoń nie zechce usiąść na tępych gwoździach…'
>>> s.encode('ASCII', 'elinks')
'Rozowy sl/on nie zechce usiasc na tepych gwozdziach...'