python-slownie

python-slownie provides routines to spell out numbers in Polish.

Author: Jakub Wilk

License: The Expat license

Version: 0.20110225 released on 2011-02-25

Example:
>>> from slownie import *
>>> print slownie(42007, unit=UNIT_ZLOTY)
czterdzieści dwa tysiące siedem złotych